Oszczędność czasu

Szybka dostawa gotowych prefabrykatów, zgodnie z zamówieniem i specyfikacją klienta. Krótka droga od zapotrzebowania do realizacji.

Niskie koszty

Relatywnie niski koszt zakupu i posadowienia budynku, w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi. Redukcja kosztów oświetlenia, dzięki przepuszczalności świetlnej powłoki. Ograniczenie konieczności stosowania kosztownej w utrzymaniu wentylacji.

Oszczędność miejsca

Konstrukcje pozbawione wewnętrznych elementów podporowych, dają użytkownikowi pełną swobodę w zagospodarowaniu i wykorzystaniu przestrzeni budynku.

Komfort termiczny

Zastosowanie powłok o ograniczonej przewodności termicznej tworzy barierę w przypadku wysokich temperatur na zewnątrz. Ogranicza to konieczność stosowania kosztownych systemów klimatyzacyjnych.

Elastyczność i modułowość

Dowolna konfiguracja zgodnie z zapotrzebowaniem. Możliwość łączenia ze sobą budynków oraz łatwej integracji z istniejącą zabudową.

Mobilność

Pomimo stałego charakteru zabudowy, istnieje możliwość stosunkowo szybkiej zmiany lokalizacji budynku.